สายด่วน 086-328-7851, 064-236-5160

รายชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ชมรมเกษตร อำเภอด่านขุนทด

การฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กองทุนสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วัดยางเขาย้อย จำกัด

กองทุนสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด

กองทุนสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน 3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ครูร้อยเอ็ด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกร์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ทดสอบ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นันทนา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนนันทนา ทดสอบ

กองทุนสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน ทดสอบ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทดสอบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน ทดสอบ

ความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าเรา

Data Center

ปัจจุบันเราเช่าศูนย์ Data Center ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง Server ตลอด 24 ชั่วโมง

Cloud Server

Data Center (ศูนย์ข้อมูล) เราแยก Web Server และ Database Server โดยระหว่าง Server นี้จะเชื่อมต่อกันด้วย Private IP (IP ภายใน) และ Database Server จะไม่สามารถส่งข้อมูลออกสู่อินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ผู้ไม่หวังดีไม่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยตรง

Backup

เรามีการ Backup โปรแกรมและ Database จาก Cloud Server มาเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลบริษัททุกวัน จึงสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา

SSL Certificate

เรามี SSL Certificate ในระดับองค์กร
เป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
ผ่าน URL ที่เป็น HTTPS จะช่วยให้เว็บไซต์ถูกดักจับข้อมูลยากขึ้น

Firewall

จาก Extranet (Internet จากภายนอก) ก่อนมาถึง Web Server จะผ่าน Firewall ที่คอยดักจับอันตรายจาก Extranet หรือ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าถึง Server ดังนั้น การเข้าถึง Server จากผู้ไม่หวังดียากยิ่งขึ้น

Antivirus

บนตัวเครื่อง Server เอง ยังติดตั้ง Antivirus ที่ใช้ในระดับองกรค์ เพื่อตรวจจับไฟล์หรือโปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายต่อ Server หรือข้อมูลบน Server

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

บริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

26 ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทร: 02-115-1522
เบอร์มือถือ: 086-328-7851
เบอร์มือถือ: 064-236-5160
อีเมล: support@nuntanacloudservice.com

เราคือผู้ให้บริการระบบ บริหาร จัดการ บัญชี ให้กับสหกรณ์ฯ และสถาบัณการเงิน ต่างๆ ในรูปแบบโปรแกรมออนไลน์ ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้า Support ให้ความช่วยเหลือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.